springsteen.se: Netikett (regler)

Hoppa till innehållet

Netikett (regler)

Regler att följa på springsteen.se

Om reglerna
Dessa regler har tagits fram av administratörerna och moderatorerna. De uppdaterades senast 2005-10-10. Om du har några frågor om reglerna kan du kontakta en administratör eller moderator. Det är upp till dig som användare att försäkra dig om att du känner till dessa regler.
Vi som driver springsteen.se förbehåller oss rätten att bestämma dess innehåll och ingen kan hävda någon medfödd rättighet att få delta i eller skriva vad man vill i diskussionerna på springsteen.se

§1 Allmänna regler
Moderatorerna och administratörerna har rätt att sköta det här forumet på det sätt de anser lämpligt.
En moderators/administrators beslut skall ovillkorligen följas.
Klagomål på andra användare eller på moderatorer skall skickas till moderatorerna/admins och inte ventileras i forumet
Du är ensamt ansvarig för alla inlägg du gör och inläggen skall följa indelningen av subforumen.

§2 Medlemmar
Medlemmar med användarnamn som anses vara stötande eller provokativa raderas eller ändras. Samma sak gäller för avatarer, personliga fotografier och signaturer och inlägg.
Det är bara tillåtet att registrera ett användarnamn per person på springsteen.se. Om en medlem registrerar ett nytt användarnamn utan godkännande av administrator kommer det nya kontot att upphävas. Om medlem önskar byta användarnamn kontaktas någon av Administratörerna som beslutar om namnbyte skall ske och i så fall genomför detta. En användare som är inaktiv (ej inloggad) under en period på tre månader kommer få ett påminnelsemail och om kontot ej aktiveras inom 2 veckor kommer kontot att raderas.

§3 Uppförande
Springsteen.se är en mötesplats där Bruce Springsteen diskuteras och där får personangrepp inte förekomma. Inlägg som bedöms som språkligt ovårdade, osmakliga, sexuellt kränkande eller rasistiska kommer att raderas.
Misstänker en moderator att ett inlägg bryter mot svensk lag raderas inlägget.
Medlem som postar ett inlägg som strider mot svensk lag och/eller medlem som på annat sätt bryter mot svensk lag kan också komma att bli polisanmäld.

§4 Språk
På springsteen.se skrivs inläggen i första hand på svenska. Danska och norska accepteras under förutsättning att det är begripligt för en svensk läsekrets. Vad som är begripligt avgörs av moderatorerna..

§5 Upphovsrättskyddat material

§5.1 Försäljning
På springsteen.se är det inte tillåtet att bjuda ut piratinspelat material till försäljning. Detta gäller både ljud (CD, kassett, vinyl osv.) och bild (VHS, DVD osv.).

§5.2 Att länka till låtar och videofilmer
Det är inte tillåtet att direktlänka till t.ex. en mp3-fil eller en videosnutt. Däremot går det bra att länka till en webbsida där det finns en sådan direktlänk till själva filen.

§5.3 Att länka till text och bild skapat av andra personer
För att vi inte ska riskera att hamna i klammeri med rättvisan är det viktigt att man respekterar upphovsrätten när man skriver inlägg i diskussionsforumet.

§5.3.1 Texter
Man får inte posta en tidningsartikel eller en text i sin helhet som man inte själv är upphovsman till. Däremot kan man skriva t.ex. så här:

Now in its third decade, Backstreets Magazine is an internationally circulated quarterly that focuses on Bruce Springsteen and related Jersey Shore artists.
Läs mer på http://www.backstree...m/magazine.html


§5.3.2 Bilder
Bilder som man själv äger upphovsrätten till får man både ladda upp och länka till precis som man vill.
Bilder som man inte äger upphovsrätten till får man inte ladda upp tillsammans med sitt inlägg. Däremot får man länka till dem om man i anslutning till bilden skriver länken till den. Exempel:

exempelbild
http://www.backstree...ets/issue76.jpg§6 Påföljder
§6.1 Varning och varningsnivå
Om man bryter mot någon av reglerna ovan eller inte följer en moderators/administrators beslut riskerar man att få minst en varning per regelbrott. En varning innebär en höjning med 10%. Medlemmens varningsnivå höhttp://forum.springsteen.se/public/js utefter moderatorernas beslutade straff och medlemmen blir informerad om beslutet.

Medlem som erhållit varningsnivå minst 30% stängs av ifrån forumet i 14 dagar.
Medlem som erhållit varningsnivå minst 50% stängs av ifrån forumet i 28 dagar.
Medlem som erhållit varningsnivå minst 70% stängs av ifrån forumet i 42 dagar.
Medlem som erhållit varningsnivå minst 90% stängs av ifrån forumet i 56 dagar.
Medlem som erhållit varningsnivå 100% kommer att bli avvisad och få sitt medlemskap i forumet upphävt.

En moderator kan också besluta att medlem som uppträtt ovårdat gentemot gällande netikett då med hänsyn taget till överträdelsens omfattning besluta att medlemmen måste få sina inlägg godkända av en moderator/administrator på en i förväg bestämd tidsperiod.

§6.2 Överklagning av genomförd bestraffning
En medlem som önskar överklaga ett beslut om bestraffning för överträdelser av netiketten gör det till en administrator som sedan kommer att ta upp fallet med samtliga moderatorer/administratörer.

§7 Ändring av reglerna
Administratörerna med moderatorerna äger rätten att ändra reglerna under tidens gång. Dessa ändringar skall anslås på forumet och ändringarna träder i kraft vid denna annonsering.